Exploitatie fases

Fases van exploitatie van een glasvezelnetwerk

Vraagcreatie

We creëren vraag naar glasvezel door mensen te wijzen op het maatschappelijke (en dus ook persoonlijke) nut van glasvezel als nutsvoorziening. Dat doen we niet door alleen maar campagnes en overload aan informatie, maar vooral door intensief samen te werken met lokale stakeholders die ons verhaal vertellen richting bewoners.

Aanleg

Na de fase van vraagcreatie en GO voor de start van de bouw, realiseren we een extra uptake van tussen de 5% en 10%. Dit doen we door gerichte communicatie tijdens de aanleg i.s.m. de aannemer en providers.

Exploitatie

Waar lokale netwerken vaak worden gebouwd op enthousiasme en saamhorigheid worden commerciële netwerken gebouwd vanuit kennis en expertise met als doel het maken van winst. De voordelen van een lokaal glasvezelnetwerk dreigen verloren te gaan door het gebrek aan expertise m.b.t. succesvolle exploitatie. Met behoud van de kernwaarden en voordelen van het lokale glasvezelnetwerk versterken we de exploitatie.

Glasvezel diensten

Bij een goede exploitatie van een glasvezelnetwerk horen ook specifieke glasvezeldiensten. Licht op Glas helpt netwerkexploitanten deze diensten aan te bieden via hun netwerk.

 

Behaal uw doelen

Wij staan voor resultaat. Voorafgaand aan een traject leggen we de gezamenlijke doelen vast. Vervolgens voeren we het project uit en committeren wij ons aan de gestelde doelen door een deel van onze opbrengsten afhankelijk te maken van het resultaat.