Breedband Beemster

Vraagbundeling voor kernen en buitengebied.

Project D

Voor Breedband Beemster is een succesvolle vraagbundelingscampagne uitgevoerd voor de kernen en buitengebied.

 

Resultaat

Zowel in de kernen als in het buitengebied een hoge uptake die een zeer gezonde basis vormt voor een positieve businesscase en exploitatie van het aan te leggen netwerk.