LVCnet

Exploitatiemodel voor het Land van Cuijk.

LVCnet

Adviestraject in financiering, governance en providerselectie voor het exploitatiemodel van LVCnet.

Resultaat

Een sterkte basis voor een coöperatief model en resultaat gedreven exploitatie.