HSLnet

Campagne - Spil in onze leefbare gemeenschap - met sociaal maatschappelijke diensten voor glasvezel.

HSLnet

Voor HSLnet is een campagneplan opgezet met concreet afneembare diensten zoals Veilig Wonen via een betaalbaar en makkelijk te gebruiken sensorenpakket om inbraak, brand en bijvoorbeeld paniekmeldingen via sociale alarmering door te sturen. Daarnaast wordt via HSLnet de zorgdienst Leefsamen geleverd. Deze dienst is voor minder zelfredzame mensen die hiermee veiliger in hun woning kunnen blijven wonen. Ook worden er diensten geleverd zoals camerabewaking, lokale livestreams van specifieke evenementen en e-teacher, waarbij kinderen op afstand bijles of studie-ondersteuning krijgen via digitale middelen.

Resultaat

Het resultaat is de heractivatie van het coöperatieve model van HSLnet, waarbij meer aandacht voor de sociaal maatschappelijke functie van een glasvezelnetwerk is. Vanuit die positie wordt het netwerk uitgebreid met nieuwe aansluitingen, providers en lokale diensten en daarmee ook groei van de klantenbase.